Wij zoeken heldere oplossingen voor complexe vraagstukken

 

 

 

 

 

 

MARKER WADDENWinnaar Dutch Design Award 2021categorie Habitat

 

Foto: Theo Baart

VERBEELDINGSKRACHTVista ontwerpt, verbeeldt en realiseert landschappen, openbare ruimten en bijzondere objecten.We doen dat al meer dan 25 jaar met veel ambitie, passie en plezier.

KWALITEITOns bureau beschikt over gedegen kennis en gezonde nieuwsgierigheid.We combineren in ons werk verbeelding, creativiteit en bewezen innovatiekracht.

WERKWIJZEWij werken constructief samen met onze opdrachtgevers, met omgevingspartijen en collega’s.Graag gaan we samen op zoek naar meerwaarde door oplossingen te schetsen waarin de uiteenlopende belangen met elkaar worden verbonden.

Landschap

Samen met haar gebruikers ontwikkelen we integrale concepten voor de broodnodige innovatie van het landelijk gebied

Naar project Grenspark Groot Saeftinghe

 

 

Bouwen met natuur

We geven vorm aan de nieuwe natuur, door ruimtelijke condities te creëren die door natuurlijke processen verder worden ingevuld

Naar project Marker Wadden

 

Groene stad

We ontwerpen aan ecologische en klimaatbestendig stedelijke ontwikkeling

Naar project Ecologische inrichting Biltlaan

 

 

Energietransitie

We zorgen voor landschappelijke inpassing van windturbines en zonnepanelen

Naar project Zon in de Noordoostpolder

 

Infrastructuur

We helpen vormgeven aan mobiliteit en waterveiligheid

Naar project Houtribdijk-Trintelzand

 

 

 

 

Milieu & klimaat

We tekenen en innoveren saneringsopgaven in het landschap

Naar project Vogelmeerpolder

Parken

We renoveren en bouwen nieuwe parken

Naar project Beusebos

 

 

Landgoederen

We adviseren over landgoederen en buitenplaatsen

Naar project Den Haag Landgoederenroute

Bijzondere objecten

We creëren onder meer uitzichttorens, bruggen en ruimtelijke huisstijlen

Naar project Oer-IJ icoon Heiloo