Categorie


Artikel

Ontwerpend onderzoek Houtribdijk Marker Wadden

Ontwerpend onderzoek Houtribdijk Marker Wadden

In Atelier Making Projects wordt voor een aantal nationale programma’s zichtbaar gemaakt hoe en waar ontwerp het verschil kan maken. De programma’s worden op onderdelen met ontwerp versterkt door onder andere verkenning, contextualisering, integratie en concretisering van de opgaven. In het ontwerpend onderzoek staat niet enkel het ontwerp als schets van een oplossing centraal, maar...
Vista in twee staalprojecten

Vista in twee staalprojecten

 Duurzame, diervriendelijke stallen, die ook nog eens goed passen in het landschap. In het kader van het SBIR-programma (Small Business Innovation Research) heeft het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven gevraagd hiervoor ideeën te ontwikkelen. Uit 51 ingediende voorstellen zijn drie projecten uitgekozen, die elk een bijdrage krijgen van 480.000 Euro. Op 3 juni...
Windenergie landschapsarchitectonische opgave

Windenergie landschapsarchitectonische opgave

Het zoeken naar locaties voor nieuwe windmolens is een opgave waarbij we landschappelijke en milieuaspecten goed moeten onderzoeken en afwegen. Landschapsarchitectonisch ontwerp is daarbij een onmisbaar instrument. De erkende landschapsarchitecten van Vista pakken deze maatschappelijke opgave graag op. We doen dit enerzijds vanuit onze betrokkenheid om mee te denken over het opwekken van meer duurzame...
Participatie concept-Masterplan Park21 van start

Participatie concept-Masterplan Park21 van start

Het college van B&W van gemeente Haarlemmermeer heeft 30 november 2010 besloten de conceptversie van het Masterplan Park21 vrij te geven voor participatie. Wethouder Michiel Bezuijen (Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Sport) benadrukt dat Park21 “met elkaar” tot stand moet worden gebracht. Dat wil zeggen door gemeente, inwoners, ondernemers, politiek en agrariërs. Park21 staat dan ook...
Plan 4+1 wint competitie Oostvaardersland

Plan 4+1 wint competitie Oostvaardersland

Vista heeft samen met Olaf Gipser architects en Arup Amsterdam de ontwerpprijsvraag van Staatsbosbeheer gewonnen voor het nieuwe bezoekerscentrum ‘Oostvaardersland’ in Flevoland. Het gebouw, met een markant waterdak en een hoge uitkijktoren, is een hommage aan de ingenieurskunst van de inpolderaars. Tegelijkertijd maakt het de nieuwe wildernis die hier is ontstaan optimaal beleefbaar. Natuur en cultuur...
Duurzame stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit

Duurzame stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit

Duurzame stedenbouw, wat is dat eigenlijk? Het is niet hetzelfde als duurzaam bouwen. Want dat speelt vooral op de schaal van de woning of de wijk. Duurzame stedenbouw gaat over de stad en de stedelijke structuur. In de visie van Vista begint duurzame stedenbouw al bij de locatiekeuze, dat wil zeggen bij de ruimtelijke ordening....
Rood-voor-groen

Rood-voor-groen

De toepassing van het principe rood-voor-groen lijkt veel kansen te bieden voor landschapsontwikkeling. Toch komen projecten in de praktijk moeilijk van de grond. Er blijft het vooroordeel bestaan dat bebouwing en landschap niet samengaan. Vista doet al jarenlang onderzoek naar dit onderwerp en heeft diverse plannen gemaakt die laten zien dat het wel kan. We...
Landgoeden en ruimtelijke ordening

Landgoeden en ruimtelijke ordening

De toenemende aandacht voor cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is een steun in de rug voor ondernemende landgoedeigenaren. Vista helpt hen met landgoedvisies en landgoed-ontwikkelingsplannen. Onderstaand een artikel van Pieter Veen uit de Landgoedeigenaar van december 2008. Dat landgoederen en buitenplaatsen behoren tot ons nationale cultuurbezit is inmiddels algemeen bekend. Recent zijn ze opgenomen in...
Toekomst van de veengebieden

Toekomst van de veengebieden

Vista is intensief betrokken bij de discussie over het beheer van de veengebieden. Met de studie ‘Dilemma’s van het Hollandveen’ uit 2002 ten behoeve van het Structuurschema Groene Ruimte heeft Vista het probleem van de bodemdaling op de beleidsagenda van Nederland gezet. Hieronder de tekst van de lezing die Rik de Visser in 2008 hield...