DenkTank denk mee met Windstreek

De Nationale DenkTank heeft in december advies uitgebracht over verduurzaming van de voedselketen (www.nationale-denktank.nl) . Een van hun cases was de Windstreek, een nieuwe integraal duurzame stal voor vleeskuikens (www.windstreek.org). De marktkansen worden positief ingeschat. Vista participeert in het consortium dat deze stal ontwikkelt en is verantwoordelijk voor het ontwerp en de landschappelijke inpassing. Het project wordt ondersteund door het SBIR-innovatieprogramma. De bedoeling is om in 2014 een eerste pilotstal te bouwen.