3e ontsluitingsweg

Een nieuwe ontsluitingsweg aan de westzijde van de gemeente Edam-Volendam moet de bestaande infrastructuur ontlasten en zorgen voor een goede ontsluiting van de geplande dorpsuitbreidingen.

Op basis van een voorlopig tracéontwerp heeft Vista een plan opgesteld dat stellig is over de te ontwikkelen landschappelijk kernkwaliteiten en biedt heldere ruimtelijke kaders voor de uitwerking van het bestemmingsplan en het uiteindelijke inrichtingsplan. De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg is gecombineerd met de ontwikkeling van een representatieve dorpsentree en een aantrekkelijk uitloopgebied voor omwonenden. In dit uitgangspunt zijn twee 2 perspectieven geborgen: die van de toekomstige weggebruiker én die van de omwonenden.

a

LOCATIEEdam-VolendamOPDRACHTGEVERGemeente Edam-VolendamCATEGORIEBeeldkwaliteitsplanPERIODESTATUSVastgesteld   

edv-section4

schetsen

dna-occupatie-02

dna-ontginning-02

ordening-landschap03-02

ordening-landschap05-02

 

ruimtelijke visie

kaart-visie-m-kader-nw

 

ruimtelijke beleving

kaart-beleving-in-kader-nw

05

02