9 Ecoducten

Het Nederlandse landschap is in toenemende mate doorsneden door infrastructuur. Slechts een handvol ecoducten en faunatunnels is op dit moment aanwezig om deze doorsnijdingen te verzachten. Rijkswaterstaat is voornemens op korte termijn negen nieuwe ecopassages te realiseren. Een dergelijke cultuurdaad van formaat vraagt om weloverwogen ontwerp.

In het kader van een aanbestedingsprocedure heeft Vista de ontwerpinbreng verzorgd. Op basis van een analyse van lokale karakteristieken heeft Vista ontwerpen gemaakt die ecologische functionaliteit combineren met een heldere architectuur en subtiel grondwerk. Vanaf de weg gezien manifesteren de ecopassages zich als eigentijdse kunstwerken, die niet alleen natuurgebieden met elkaar verbinden maar ook het landschap optimaal beleefbaar maken.

a

LOCATIEDe VeluweOPDRACHTGEVERBAM CivielCATEGORIECompetitiePERIODE2007STATUSGepubliceerdSAMENWERKINGArcadis

 

02-evjt-top

 

03-evjt

04-ezw

05-evpe

06-evor

07-ehh

08-enij

09-evhi

11-evhb

13-evmi