Het grootste deel van het hotel ligt verscholen tussen de bomen.Het groen zorgt voor verrassende zichten op het gebouw

 

participatie met bewoners

Het Beusebos is voor veel mensen uit de omgeving een waardevol stuk bos. Vista heeft een nauwe samenwerking opgezet tussen de actiegroep, omwo-nenden, architect en toekomstige hoteleigenaar. In de eerste bijeenkomst zijn gezamenlijk wensen en uitgangspunten opgesteld. 

Belanghebbenden vonden het belangrijk dat het bos zo veel mogelijk behouden blijft en andere functies ondergeschikt zijn aan de natuur. Vervolgens heeft Vista schetsontwerpen gemaakt en deze voorgelegd de belanghebbenden. Na meerdere sessies is een schetsontwerp gerealiseerd waarin alle partijen zich gehoord voelden.