Katwijk


Biltlaan


In de Biltlaan van Katwijk wordt met de komst van de R-Net dienstregeling in 2020 het groengebied duurzaam heringericht. Een nieuwe waterleiding en een vrijliggend fietspad aan de oostzijde zorgen ervoor dat de huidige groenstructuur noodgedwongen op de schop moet. Voor de aanvraag van de Kapvergunning heeft Vista een nieuw groenplan gemaakt in een participatief traject met omwonenden en lokale groenexperts.

 

Dit ontwerp heeft geleid tot een ecologische groenstructuur met inheemse soorten die de biotoop van het buitengebied met de stad verbindt. De inrichting met grondwallen en de mix aan vegetaties in verschillende lagen heeft een reducerende werking op de toenemende geluidsdruk uit het verkeer op de gevels. De selectie van vegetaties neemt fijnstof op en breekt het zicht op de weg. De autoweg is van het fietspad gescheiden door een brede verhoogde kruidenstrook waar insecten, vogels en vleermuizen kunnen foerageren in de gehele lengte van de Biltlaan. Deze strook in samenhang met de bermen vormt de verbinding met de omliggende liggende parken tot een aaneengesloten groenstructuur.

a

LOCATIEKatwijkOPDRACHTGEVERGemeente KatwijkPERIODE2019