Met de berging gaan we wateroverlast in het gebied tegen door het op te vangen in tijden van hevige regenval. In de waterhouderij wordt water juist vastgehouden, zodat dit bij droogte beschikbaar is voor agrariërs. De waterberging is zo ingericht dat bloemrijk grasland zich goed ontwikkelt en dat weidevogels en de ‘grote modderkruiper’ (beschermde vissoort) zich thuisvoelen.

De fietspaden, de wandelpaden en de uitkijktoren langs de waterberging en de waterhouderij zijn eind 2018 opgeleverd.