In 2016 formuleerden we samen met werkgroepen een integrale gebiedsvisie. Deze presenteerden we aan betrokkenen in het gebied. Het ontwerp-projectplan werd in 2017 geaccordeerd en in april 2018 zijn we gestart met de uitvoering. De waterberging en de waterhouderij zijn eind 2018 gerealiseerd en op 8 december 2018 geopend.