In Nederland is grootschalig grove den aangeplant op droge zandgronden zoalsde Veluwe en het duingebied

 

Beste bosbouwgronden van NederlandGebieden met ruime keuzeen goede groeiverwachting voor bomen

 

Grootschalige bosbouw past niet bij de schaal van oude cultuurlandschappen.Om deze reden sluiten we die gebieden uit in deze studie

Potentiële bosbouwgebieden in Nederland.Selectie op basis van type grond, huidig gebruik en bestemmingsplan.De grote kaart  biedt een overzicht