Burgemeester in 't veldpark

Bij de renovatie heeft Vista ervoor gekozen om het wat diffuse park een duidelijk hoofdmoment te geven.

De publieksvoorzieningen en de activiteiten zijn geconcentreerd in het centrale deel aan weerszijden van de Gouw. Dit deel krijgt een hoogwaardige inrichting en een intensiever beheer. Hier zijn onder meer een theehuis en een botenverhuur geprojecteerd. De overige parkdelen krijgen een natuurlijker karakter en een extensiever beheer. Het slingerende padennetwerk is zo ontworpen dat alle paden leiden naar het centrale deel aan de Gouw. Hiervoor zijn drie nieuwe bruggen ontworpen. In de westzijde van het park is een heel nieuw rietlandschap gerealiseerd, dat bijdraagt aan de waterberging van het gebied.

a

LOCATIEZaandamOPDRACHTGEVERGemeente ZaanstadCATEGORIEInrichtingsplanPERIODE2006-2008OMVANG27 haBUDGET4.500.000 euroSTATUSGerealiseerd

[/row]

8

9

10

paden en bruggen