apeldoorn-deventer-zuthpen


bypasslandschap stedendriehoek 2030

thema
Stedelijk
status
Gepubliceerd

Opgave voor het stedelijk netwerk Apeldoorn-Deventer-Zutphen is de versterking van de samenhang en variatie in woon- en werkgebieden met een gelijktijdige ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten in water, natuur, landschap en landbouw.

Op basis van de lagenbenadering en in een intensief, interactief planproces zijn de betrokken gemeenten tot een aantal strategische keuzen gekomen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Overeenstemming is bereikt over de uitwerking van een aantal regionale projecten zoals een tweetal bypasses in de IJssel bij Deventer en Zutphen. Vergroting van de afvoercapaciteit van de IJssel wordt hier gecombineerd met nieuwe stedelijke uitbreidingen.

a

LOCATIEDeventer/ZutphenOPDRACHTGEVERStedendriehoek,Stuurgroep Fysieke pijler stedelijk netwerk stedendriehoekPERIODE2004SAMENWERKINGNieuwe Gracht,Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier,Bureau Bovenrivieren,DHV,RIZA                              

 

beleidskaart-rapport

02

03

sd6deventer_kort04_klein

sd6deventer_kort04hw_klein

sd6deventer_lang06_klein

sd6deventer_lang06hw_klein

sd6zutphen_kort02_klein

sd6zutphen_kort02hw_klein

sd6zutphen_lang02_klein

sd6zutphen_lang02hw_klein