De Kaagse boer

Als sinds vier generaties wordt op ambachtelijke wijze ‘Boeren Leidse met sleutels’ gemaakt op de familieboerderij van Van Ruiten op het Kagereiland, nu ook bekend onder de naam ‘De Kaagse Boer’. De boerderij is aangesloten bij de vereniging van de 12 nog bestaande Boeren-Leidsekaasmakers en de gemaakte kaas heeft als een van de weinige Nederlandse streekproducten het Europese BOB-keurmerk (Beschermde Oorsprongsbenaming). De kaas wordt verkocht in de eigen boerderijwinkel, aan gespecialiseerde kaashandels en op bijzondere evenementen, zoals de jaarlijkse 1001-smakenbeurs in Amsterdam.

 

Om De Kaagse Boer uit te bouwen tot een regionale toeristische attractie, die ook buitenlandse bezoekers van de Keukenhof kan verleiden om naar het Kagereiland te komen, is een extra kwaliteitsimpuls nodig op het gebied van uitstraling, presentatie, educatie en communicatie. Om het bedrijf optimaal in te bedden in het grotere recreatieve netwerk zijn daarnaast aanvullende inrichtingsmaatregelen voorzien, zoals de aanleg van een kleinschalige parkeervoorziening, een oplaadpunt voor elektrische fietsen, extra aanlegplaatsen voor passanten en overnachtingsmogelijkheden. Zo wordt een verdere doorgroei van het familiebedrijf mogelijk tot multifunctionele recreatieboerderij.

a

LOCATIEKaag, Zuid-HollandOPDRACHTGEVERDe Kaagse BoerCATEGORIEInrichtingsplanERIODE2016STATUSPlanfase

 

visie en uitgangspunten erfinrichting

 

Voor de inrichting van het erf hebben we een aantal uitgangspunten opgesteld die uiteindelijk moeten bijdragen aan een erf met een eigen identiteit en die de bezoekers van de winkel en het kaasmuseum welkom moeten heten. Tevens gaat het om het creëren van een aantrekkelijke buitenruimte voor de gasten van de Bed & Breakfast.

De uitgangspunten zijn:

  • Het creëren van een aantrekkelijk erf die gastvrijheid uitstraalt.
  • Het maken van een contrast tussen het voor- en achterf.
  • Versterken van de identiteit en eenheid van het bebouwingsensemble.
  • Het ontwikkelen van een samenhangend en herkenbaar beplantingsplanccdie aansluit bij de tradities van het gebied.
  • Het kiezen van een verhardingsconcept dat de functies op het erf ondersteuntccen verduidelijkt.
  • Het creëren van rust op het erf. Vermijden van elementen die bijdragen aancceen rommelige indruk.
  • Vrijhouden van de gevel van het winkel en kaasmuseum.ccTerras niet aan het gebouw ‘vastplakken’.
  • Terughouden gebruik van borden.ccVeel aandacht voor plaatsing en uitstraling (agrarische sfeer van het erf).
  • Het vrijhouden / herstellen van zichtlijn naar het achterliggendeccveenweidelandschap en molen.