visie en uitgangspunten erfinrichting

 

Voor de inrichting van het erf hebben we een aantal uitgangspunten opgesteld die uiteindelijk moeten bijdragen aan een erf met een eigen identiteit en die de bezoekers van de winkel en het kaasmuseum welkom moeten heten. Tevens gaat het om het creëren van een aantrekkelijke buitenruimte voor de gasten van de Bed & Breakfast.

De uitgangspunten zijn:

  • Het creëren van een aantrekkelijk erf die gastvrijheid uitstraalt.
  • Het maken van een contrast tussen het voor- en achterf.
  • Versterken van de identiteit en eenheid van het bebouwingsensemble.
  • Het ontwikkelen van een samenhangend en herkenbaar beplantingsplanccdie aansluit bij de tradities van het gebied.
  • Het kiezen van een verhardingsconcept dat de functies op het erf ondersteuntccen verduidelijkt.
  • Het creëren van rust op het erf. Vermijden van elementen die bijdragen aancceen rommelige indruk.
  • Vrijhouden van de gevel van het winkel en kaasmuseum.ccTerras niet aan het gebouw ‘vastplakken’.
  • Terughouden gebruik van borden.ccVeel aandacht voor plaatsing en uitstraling (agrarische sfeer van het erf).
  • Het vrijhouden / herstellen van zichtlijn naar het achterliggendeccveenweidelandschap en molen.