deltanatuur

Voor Deltanatuur ontwierp Vista inrichtingsmodellen voor natuurontwikkeling in drie polders langs de Nieuwe Merwede en het Wantij. Na overleg met alle betrokken partijen zijn de voorkeursmodellen uitgewerkt tot inrichtingsschetsen.

In de betreffende polders is op verschillende manieren gebruik gemaakt van de aanwezige getijdenslag. Voor de Tongplaats is gekozen voor een nieuwe geul, die extra doorstroming geeft tussen de Nieuwe Merwede en de Dordtse Biesbosch. Dit deel is in uitvoering. In de Noordbovenpolder is de aanleg van een getijdenpark voorgesteld. Hier worden binnen een kleinschalige structuur van wandelkaden alle natuurtypen zichtbaar gemaakt die kenmerkend zijn voor de delta.

a

LOCATIEDordrechtOPDRACHTGEVERDienst Landelijk GebiedCATEGORIERuimtelijke visiePERIODE2004OMVANG185 haSTATUSGepubliceerd

 

edo-rapport-afgesneden_page_29

edo-rapport-afgesneden_page_01

edo-rapport-afgesneden_page_41

edo-rapport-afgesneden_page_19

edo-rapport-afgesneden_page_23

edo-rapport-afgesneden_page_27

edo-rapport-afgesneden_page_35

edo-rapport-afgesneden_page_37

edo-rapport-afgesneden_page_39