Den Haag Landgoederenroute

De landgoederenzone tussen Den Haag en Duin Horst & Weide is een omvangrijke groenstructuur met een rijke cultuurgeschiedenis. Ook de Tweede Wereldoorlog heeft in dit gebied sporen nagelaten. De vraag die in dit onderzoek centraal stond was: hoe kunnen de landgoederen beter per fiets bereikbaar worden gemaakt.

 

De fietser is belangrijk omdat de landgoederenzone Duin Horst & Weide groot is en er anders veel mensen geen gebruik van het groen (kunnen) maken. Doel was om tegelijkertijd ook de cultuurhistorische kwaliteiten van de landgoederen en de wegen waaraan zij oorspronkelijke gelegen waren goed in beeld te brengen. Het onderzoek zou vervolgens moeten uitmonden in het benoemen van 5 pilotprojecten, die op korte termijn zouden kunnen worden uitgevoerd. 

a

LOCATIEDen HaagDuin, Horst en WeideOPDRACHTGEVERGemeente Den HaagCATEGORIEInrichtingsplanPERIODE2018-2019STATUSGepubliceerdSAMENWERKINGCircular LandscapesGerdy Verschuure-Stuip (Specialist Cultuurhistorie)Edwin Charpentier (TAUW)

Historische wegen
Huidig fietsnetwerk
Wensbeeld

De oorspronkelijke Heerwegen en verbindingswegen waaraan de landgoederen zijn ontstaan zijn nu drukke of minder drukke autowegen. Waar ooit de paardenkoetsen reden, rijden nu auto’s. Langs deze wegen liggen over het algemeen fietspaden. Echter, deze fietspaden hebben veelal een utilitair karakter en zijn minder aantrekkelijk voor recreatief gebruik.

De landgoederen zijn op enkele uitzonderingen na (bijvoorbeeld Duindigt) goed ontsloten voor publiek. Het probleem hierbij is dat naast de klassieke oprijlaan, de ontsluiting overwegend bestaat uit wandelpaden, die hoofdzakelijk worden gebruikt door omwonenden. De wandelpaden vormen bovendien vooral een interne ontsluiting. Ze zijn in principe niet aangesloten op een omvattender netwerk.

De landgoederen zijn van oudsher naar binnen gekeerde parken. Fietspaden op de landgoederen komen bijna niet voor. Uitzonderingen zijn de fietspaden op landgoederen Marlot en De Wittenburg. Er is nu al veel te beleven voor de fietser. Maar het kan nog zoveel beter. Daar ligt een enorme uitdaging. Het groene kapitaal van de landgoederenzone is enorm, maar aantrekkelijke fietsverbindingen tussen en op de landgoederen zijn er onvoldoende.

Voorgestelde projecten

 

 

Op grond van de gepresenteerde visie hebben we in samenspraak met de opdrachtgever 5 projecten geselecteerd waarvoor we een schetsontwerp hebben gemaakt en een voorlopige kostenraming.

Ons advies komt neer op de projecten:

  1.  Oversteek Clingendael
  2.  Fietspad toevoegen op Clingendael tussen Van Alkemadelaan en Ruychrocklaan
  3.  Fietspad toevoegen op Clingendael tussen Hoofdgebouw en Ruychrocklaan
  4.  Fietspad toevoegen over Reigersbergen-Marlot
  5.  Verbeteren oversteek Benoordenhoutseweg-Leidsestraatweg/Waalsdorperlaan

 

 

Visiekaart