Historische wegen
Huidig fietsnetwerk
Wensbeeld

De oorspronkelijke Heerwegen en verbindingswegen waaraan de landgoederen zijn ontstaan zijn nu drukke of minder drukke autowegen. Waar ooit de paardenkoetsen reden, rijden nu auto’s. Langs deze wegen liggen over het algemeen fietspaden. Echter, deze fietspaden hebben veelal een utilitair karakter en zijn minder aantrekkelijk voor recreatief gebruik.

De landgoederen zijn op enkele uitzonderingen na (bijvoorbeeld Duindigt) goed ontsloten voor publiek. Het probleem hierbij is dat naast de klassieke oprijlaan, de ontsluiting overwegend bestaat uit wandelpaden, die hoofdzakelijk worden gebruikt door omwonenden. De wandelpaden vormen bovendien vooral een interne ontsluiting. Ze zijn in principe niet aangesloten op een omvattender netwerk.

De landgoederen zijn van oudsher naar binnen gekeerde parken. Fietspaden op de landgoederen komen bijna niet voor. Uitzonderingen zijn de fietspaden op landgoederen Marlot en De Wittenburg. Er is nu al veel te beleven voor de fietser. Maar het kan nog zoveel beter. Daar ligt een enorme uitdaging. Het groene kapitaal van de landgoederenzone is enorm, maar aantrekkelijke fietsverbindingen tussen en op de landgoederen zijn er onvoldoende.