Dijkversterking Marken

De omringdijk van Marken is toe aan versterking. Om aan nieuwe normen voor waterveiligheid te voldoen moet te dijk worden verhoogd en plaatselijk wordt de dijk verlegd. Deze ingrepen hebben veel invloed op de landschap-pelijke opbouw van Marken. Om het beschermd dorpsgezicht van Marken zo min mogelijk aan te tasten is een zorgvuldige inpassing van de dijk noodzakelijk.

Vista was onderdeel van het projectteam van Van Oord. We hebben geadviseerd in ruimtelijke kwaliteit en voorstellen gevisualiseerd.

LOCATIEMarkenOPDRACHTGEVERVan OordRijkswaterstaatCATEGORIETender ontwerpPERIODE2021STATUSGepubliceerd

 

het verhaal

 

De ligging van de dijk is in de afgelopen eeuwen verscheidene keren aangepast. In het huidige dijkprofiel zijn er restanten uit verschillende tijdsvakken te ontdekken. Dit kenmerkt de knikpunten en bochten van de dijk.

In het ontwerp willen we het verhaal van de dijk vertellen. We doen dit door zorgvuldig om te gaan met het dijkprofiel, het tracé, knikpunten en het gebruik van materialen.

 

 

De huidige dijk van Marken bestaat uit restanten dijk die zijn ontstaan tijdens verschillende perioden.Hierdoor heeft de dijk verschillende profielen en wisselt ook het materiaalgebruik

 

Dijkprofiel met flauw talud (1:3).De flauwe hellingen maken de dijk minder markant

 

Dijkprofiel met een stijl talud (1:2).Een stijl talud draag bij aan de dijkbeleving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige situatie

 

 

 

Dijkversterking ter hoogte van Rozewerf. Het pad op de dijk wordt herbestraat met gebakken klinkers.Door de beperkte breedte van het kruidpad stellen we een extra pad voor aan de meerzijde van de dijk.