Het Groene Hart en Laag Holland


Dilemma's van het Hollandveen

thema
Landschap
status
Gepubliceerd

De bodemdaling van de veengebieden heeft inmiddels veel aandacht van onderzoekers en beleidsmakers. Aan de basis hiervan ligt de studie die Vista in 2002 uitvoerde ten behoeve van het Structuurschema Groene Ruimte 2.

In deze studie is aangetoond dat de bodemdaling uiteindelijk zal leiden tot het verdwijnen van het veenweidelandschap. Meest kwetsbaar zijn de veengronden zonder klei- of toemaakdek. Oorzaak van de bodemdaling is de doorgaande peilverlaging voor de landbouw. Verschillende peilstrategie├źn zijn geschetst die verschillende toekomstbeelden opleveren. Conclusie was dat duurzaam behoud van het veen vraagt om een fundamenteel ander waterbeheer. Dit biedt nieuwe kansen voor natuur en recreatie.

a

LOCATIENederlandOPDRACHTGEVERMinisterie van LNVPERIODEUitvoering Vijfde Nota en bouwsteen voor het Structuurschema Groene Ruimte 2

 

 

met de klok mee: huidig veenlandschap, toekomstbeeld laagveen, toekomstbeeld hoogveen en toekomstbeeld droogmakerij