De ontwerpen van Vista laten zien dat functionaliteit en vormgeving prima samen kunnen gaan. Zowel Kwatrijn als Windstreek zijn moderne staltypen, met een eigen ruimtelijke expressie en een bijzondere sensibiliteit voor het landschap. Tegelijkertijd zetten ze een nieuwe standaard op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Het gaat niet om eenmalige nicheproducten, maar om flexibele systemen die breed toepasbaar zijn in de markt. Voor de doorontwikkeling tot een vermarktbaar product zijn nog wel aanvullend onderzoek en ontwerp nodig. Met de SBIR-bijdrage zullen de consortia hier de komende twee jaar invulling aan geven.