zandvoort


ecoduct zandpoort

thema
Infrastructuur
status
Gerealiseerd

De Zandvoortselaan te Zandvoort ligt op de grens ligt van de beboste binnenduinrand en het open duinlandschap. Op korte afstand komen veel verschillende ecotypen bij elkaar. Voor veel verschillende dieren is de Zandvoortselaan een barrièrre. Vista ontwierp een ecoduct voor deze locatie.

Aan de oostzijde grenst het ecoduct aan de bebouwing langs de Zandvoortselaan. Hier is gekozen voor een poortachtige vormgeving. Aan de westzijde benadrukt de vormgeving van het ecoduct het open reliëfrijke duinlandlandschap. Het ontwerp is financieel doorgerekend en vormde de basis van een subsidie-aanvraag.

a

LOCATIEZandvoortOPDRACHTGEVERNationaal Park Zuid Kennemerland,Provincie Noord Holland,Gemeente Zandvoort,Natuurmonumenten,Waternet,PWN Waterleidingbedrijf Noord-HollandPERIODE2005-2013

Rapport_Recroduct_zandpoort.indd

Rapport_Recroduct_zandpoort.indd

05-brug-oost

06-west-brug

07-west-nacht

01-kaftkopie