participatie met bewoners

Vista organiseerde meerdere participatie-bijeenkomsten met bewoners en andere belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomsten inventariseerden we de wensen en andere belangrijke aspecten van de bewoners. Bewoners vonden het belangrijk dat groen bijdraagt aan de reductie van fijnstof, geluidsoverlast, bezonning, veiligheid en biodiversiteit.

Vista heeft deze thema’s verder onderzocht en de principes toegepast in het ontwerp. Enkele bewoners namen ook plaats in de klankbordgroep. Tijdens de ontwerpfase heeft Vista telkens de klankbordgroep geraadpleegd om samen te werken aan een goede ecologische groeninrichting, zonder de belangen van de bewoners uit het oog te verliezen.

 

Aandachtspunten aangedragen door bewoners tijdens participatie-bijeenkomsten

 

plantkeuze Biltlaan

Boven: doorsnede met toegepaste bomen en heesters.Deze soorten komen van nature voor het duingebied bij Katwijk

Onder: selectie van kruidensoorten uit het ”Katwijkmengsel”.Dit mengsel hebben we speciaal voor de gemeente Katwijk laten samenstellen 

 

Impressie Groenzone BiltlaanPlantensoorten uit het duingebied zorgen voor een visueel,ecologische- en ruimtelijke samenhang tussen de Biltlaan en de omgeving