ecozone op de brug

Een verbindingszone realiseren op een brug is een technische uitdaging. Fauna stelt minimale eisen aan het gebruik van de ecologische verbinding. Echter is niet alles mogelijk bovenop een bestaande brug. Er zijn bijvoorbeeld beperkingen met betrek-king tot gronddikte, grondsoort, water aan- en afvoer. In samenwerking met ecologisch en beplanting experts heeft Vista de balans gevonden tussen geschikte plantensoorten,

bodemsoort en -dikte en ecologische eisen van de verbinding. Op de brug passen de plantensoorten toe die in de duinen rond Katwijk groeien. Deze planten zijn bestand tegen de harde wind en hebben over het algemeen weinig water nodig. De ecozone ligt als een ‘’bak’’ op de brug. De wanden zijn bedekt met Cortenstaal. De roestige uitstraling past goed bij het monumentale karakter van de brug.


 

Duinplanten begroeien de eco-zone op de brug. Deze planten verdragen droogte en de harde zeewind.