functie volgt peil

Het principe van ‘functie volgt peil’ is een antwoord op de versnippering van het watersysteem. Idee is om te komen tot grotere peilvakken met aangepast grondgebruik. Het waterbeheer kan dan goedkoper. Mogelijk wordt zo ook de bodemdaling in de veengebieden afgeremd.

Vista onderzocht de toepassingsmogelijkheden in drie veengebieden van het Groene Hart. Met 3D-visualisaties is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn voor drooglegging en grondgebruik. Conclusie was dat de grootte van het peilvak en de keuze van het peil zeer bepalend zijn. Hiervoor zijn criteria geformuleerd. Verder is geconstateerd dat aanvullende maatregelen en instrumenten nodig zijn om de bodemdaling te stoppen.

a

LOCATIEHet Groene HartOPDRACHTGEVERStaatsbosbeheerCATEGORIEOnderzoekPERIODE2005STATUSGepubliceerd

 

huidige peilvakken

de-venen-huidige-peilvakken

.
optimale drooglegging

de-venen-drooglegging-optimalisatiemodel

 

optimale landschapsbeeld

de-venen-landschapsbeeld-optimalisatiemodel