Foto boven: Gebiedsatelier in de Zuidervermaning Westzaan (fotograaf: Dirk Brand)

 

Watersysteem

 

Het vele water is in hoge mate bepalend voor de beleving van het gebied. Het watersysteem bestaat uit primaire polderwatergangen, onderbemalingen en blokbemalingen. In het hoofdwatersysteem is het waterniveau de afgelopen decennia minimaal gezakt. Voor het agrarisch gebruik zijn de onderbemalingen ontwaterd en is het maaiveld plaatselijk een meter gezakt.

Het resultaat is dat Polder Westzaan is opgedeeld in 90 kleine ‘’polders’’. Waar de polderwatergangen zowel qua peil als qua inrichting weinig flexibel zijn, bieden de onder- en blokbemalingen meer mogelijkheden om het waterpeil, de inrichting en het beheer aan te passen.