Gebiedsvisie Rijnenburg

Het landschap zoals de Romeinen dat rond het begin van onze jaartelling aantroffen, is de inspiratie voor deze visie op Rijnenburg.

De Romeinen vestigden zich op de hogere stroomruggen te midden van het riviermoeras in de komgronden. Nog steeds bieden de stroomruggen een goede basis voor nieuwe woon-, werk- en leisurefuncties. De subtiele verschillen van hoog naar laag en van zand naar klei zijn aangegrepen om tot een duurzame en gedifferentieerde inrichtingsstrategie te komen. En tot een eigentijdse expressie van een rijk verleden.

a

LOCATIEUtrechtOPDRACHTGEVERGemeente UtrechtCATEGORIECompetitiePERIODE2008OMVANG1100 haSTATUSGepubliceerdSAMENWERKINGBGSVDHV

untitled

untitled

untitled

untitled

untitled

untitled