Bloem- en boomdijken in de buitenschil - Het dijkenpatroon vertelt het verhaal van het landschap en heeft grote ecologische potenties. De dijken worden uitgebouwd tot een robuuste ecologische structuur en een samenhangend ‘zwerfnetwerk’ door het poldergebied. Het beheer kan door agrariërs worden uitgevoerd.
Laag 1: Contrasten en verbindingen
Laag 2: Groenblauw netwerk
Laag 3: Iconen en krachtlijnen