Natuurkern SaeftingheIn de buitendijkse naturen wordt het landschap gevormd door de dynamiek van eb en vloed. De kreken, slikken em schorren leveren unieke natuurwaarden en spectaculaire natuurbelevingen op.

 

Het huidige landschap bestaat uit verschillende lagen, namelijk die van de natuurlijke ondergrond, de overkoepelende netwerken en het menselijk grondgebruik welke allemaal een andere relatie aan gaan met de drie-eenheid: Landbouw, natuur en industrie. De ambitie voor het Grenspark Groot Saeftinghe is om in de toekomst meer balans te brengen in het krachtenspel tussen deze drie.

In samenwerking met streekholders en overheden zijn we tot het eerste deel van de grensoverschrijdende Gebiedsagenda gekomen. Hierin wordt ondersteund door kaarten en visualisaties de basis gelegd over de identiteit, positionering en het ruimtelijke concept als leidraad voor de ontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe.Content goes here

 

 

Vogelvlucht toont de beoogde onthaalpoorten van het gebied.Met onder andere Antwerpen als waterpoort.Krachtlijnen vormen de ontwikkelingsassen voor recreatie en ondernemers.

 

de 3 lagen

Klik op de kaarten voor een vergroting.

Laag 1: Contrasten en verbindingen

Laag 2: Groenblauw netwerk

Laag 3: Iconen en krachtlijnen

 

 

Overzicht van het Park Hart van Grenspark Groot Saeftinghe,waarin onder andere icoonprojecten, de optimale beleving van de drie-eenheid natuur, landbouw en industrie plaats vindt.