Natuurkern Saeftinghe - In de buitendijkse natuurkern wordt het landschap gevormd door de dynamiek van eb en vloed. De kreken, slikken en schorren leveren unieke natuurwaarden én spectaculaire natuurbelevingen op.

Het huidige landschap bestaat uit verschillende lagen, namelijk die van de natuurlijke ondergrond, de overkoepelende netwerken en het menselijk grondgebruik welke allemaal een andere relatie aan gaan met de drie-eenheid: Landbouw, natuur en industrie. De ambitie voor het Grenspark Groot Saeftinghe is om in de toekomst meer balans te brengen in het krachtenspel tussen deze drie. In samenwerking met streekholders en overheden zijn we tot het eerste deel van de grensoverschrijdende Gebiedsagenda gekomen. Hierin wordt ondersteund door kaarten en visualisaties de basis gelegd over de identiteit, positionering en het ruimtelijke concept als leidraad voor de ontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe.

Vogelvlucht toont de beoogde onthaalpoorten van het gebied. Met o.a. Antwerpen als waterpoort. Krachtlijnen vormen de ontwikkelingsassen voor recreatie en ondernemers.