Het fluctuerende waterpeil zorgt voor bijzondere dynamiek in het gebied.Rietlanden en graslanden overstromenbij een hoog waterpeil