Doorgaans in de winter zal de Polderuiterwaarde gevuld zijn met water

 

 

vrijgekomen grond hergebruiken voor reliëf

 

In het ontwerp worden de huidige hoogteverschillen in het landschap versterkt. Dit resulteert in reliëf dat de kavelrichting min of meer volgt, dwars op de heersende windrichting. De overgangen van water naar land zijn steiler, maximaal 1:5, aan de windzijde en flauwer (1:10 tot 1:20) aan de luwe zijde. De hoogste heuvels liggen centraal in het plan, deze worden tot 5 meter hoog. Zoals aangegeven in de doorsnede hieronder.

Het reliëf zorgt voor verschillende groeiomstandigheden, waarop verschillende bostypen zullen ontwikkelen. Hierdoor ontstaan verschillende bossferen in het park. Ook zorgt het reliëf voor (ont)spannende wandelmogelijkheden met verrassende plekken en doorkijken.

 

Centraal in het park liggen de hoogste heuvels

 

bosmozaïek

 

Aan de randen van deelgebied Groot Vennep komt bos. We streven naar een gevarieerd bos met ecologische, recreatieve en landschap-pelijke waarde. Om dit te realiseren hebben we gebruikgemaakt van het rapport ‘’Groene Bouwstenen Park21’’ opgesteld door Buiting Advies BV. Met deze methode hebben we een bosmozaïek ontworpen gebaseerd op de natuurlijke bosreferenties die we op deze locatie kunnen verwachten. Hierbij houden we rekening met het reliëf dat we aanbrengen.

Het bosmozaïek bestaat uit verschillende boomsoorten, groeistadia, plantafstand en wel of geen onderbegroeiing. Deze methode hebben we vertaald in het volgende beplantingsschema. We hebben mantels samengesteld die een geleidelijke overgang vormen van het bos naar de open ruimten.