hoeksche waard

In een interactief proces met gemeenten en maatschappelijk middenveld heeft Vista de Structuurvisie opgesteld voor het Nationaal Landschap Hoeksche Waard. Hiervoor zijn tal van thematische en gebiedsgerichte workshops georganiseerd.

In de Structuurvisie is bijzondere aandacht besteed aan de inpassing van de dorpsuitbreidingen, de wateropgave en de vergroting van de biodiversiteit. Concrete inrichtingsprincipes en icoonprojecten zijn uitgewerkt. De Structuurvisie is unaniem vastgesteld door alle gemeenteraden. Vista heeft daarna gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma. Het project voor het Regiopark Noordrand heeft de publieksprijs van het VROM-Innovatieprogramma Mooi Nederland gewonnen.

a

LOCATIEHoeksche WaardOPDRACHTGEVERSamenwerkingsorgaan Hoeksche WaardCATEGORIEStructuurvisiePERIODE2009-2010OMVANGRuim 300 km2STATUSVastgesteld

 

pagina26

ontwikkelingsbeeld-2030

rapport-ruimtelijk-plan-93

rapport-ruimtelijk-plan-94

rapport-ruimtelijk-plan-95

rapport-ruimtelijk-plan-96

rapport-ruimtelijk-plan-97