ruimtelijke structuur

De ruimtelijke hoofdstructuur is in het landschapsplan vastgelegd. Het landschap bestaat uit een aantal sterke ingrediënten:

  • bos op de plateaurand
  • wijnbouw op de flanken
  • beekdalgraslanden en vochtig bos langs de Geleenbeek.
  • de bebouwing wordt geïntegreerd door erfbeplanting met vvveel opgaand groen   en een utilitair karakter.

Een stelsel van bos- en veldpaden maakt het landschap toegankelijk en beleefbaar. Wandelaars lopen afwisselend door het bos, langs het bos, door en langs de wijngaarden, volgen de beek en steken die op enkele plaatsen ook over. Het vrij liggende fietspad langs de Esschenweg wordt mooier ingebed in het landschap. Een wandelpad dat op oude kaarten vanaf de hoeve richting de beek en de Brommelermolen liep, wordt in ere hersteld. Dit pad loopt tussen de oude tuinmuur en het nieuwe bouwvolume van het landgoed door. Een nieuwe poort in de tuinmuur kan als verbinding tussen de oude hoeve en de nieuwbouw dienen.