Het plateau wordt verdicht door inheems bos. Het bos kan een hoge ecologische kwaliteit ontwikkelen en geeft het landgoed een robuuste ruimtevormende structuur die een sterke landschappelijke achtergrond zal vormen voor de hoeve en de wijnbouw. De flanken krijgen een betrekkelijk open karakter als wijngaard. De druivenstruiken krijgen een beplantingsrichting loodrecht op de hoogtelijnen, waardoor een sterke textuur ontstaat en een duidelijke gerichtheid. 

Het plan voorziet in verdichting door bosaanleg op het plateau ten noorden van de Ten Esschenweg. Het hier aan te planten bos valt onder het habitat-type Beuken-eikenbossen met Hulst (H9120).

Het bos zal zeer gevarieerd zijn in structuur en samenstelling. Dit habitattype is van belang voor een groot aantal vogels van structuurrijke loofbossen.

Voor de toekomstige beeldkwaliteit van de Hoeve is de beplanting van het erf en de inrichting van tuin en binnenplaats van groot belang. De tuin was vroeger een van de markante blikvangers van het complex. In het verleden heeft binnen de tuinmuren van Terlinden een lusthof gelegen. Voor de nieuwe inrichting van de tuin is het gewenst veel aandacht te besteden aan de inrichting van binnenplaats en, erf en tuin. We stellen voor om aan te sluiten bij het streekeigen en historische karakter van de erven.

Hoeve Terlinden
Nieuwe natuur langs de Geleenbeek
Nieuwe wandelpaden
Nieuw bos
Wijnbouw / slowfood
Zichtlijnen