Het MITC als onderdeel van het Voorsterbos. Er komt een nieuwe entree aan de Repelweg (links)

 

In actie op de kombaan van RDW

 

Waterhuishoudkundige inpassing van het MITC

 

De inpassing van het MITC verandert het lokale watersysteem. Vista heeft samen met Waterschap Zuiderzeeland nagedacht over de beste waterhuishoudkundige inpassing van het plan. Ter plaatse worden kavelsloten gedempt en voegt de testbaan van de RDW 225.625 m2 verhard oppervlak toe in het gebied.

Als extra uitdaging zullen de restpercelen van water moeten worden voorzien. Rond het MITC voegen we drie nieuwe watergangen toe. Hierdoor realiseren we een volledige ”blauwe” omkadering van de RDW-terrein. Dit verhoogt de veiligheid en privacy op het terrein.

 

 

Doorsnedes

 

Beplantingsschema

Voor de nieuwe bosstroken heeft Vista beplantingsschema’s opgesteld. We hebben klimaatbestendige inheemse soorten gekozen die passen bij de bodem en waterhuishouding van het gebied. De bosstroken krijgen een mantel en zoom. De mantels maken bosstroken landschappelijk aantrekkelijk, ecologisch waardevol en dragen bij aan de visuele afscherming van het MITC. Ook zorgen ze voor een fysieke afscherming van het projectgebied, waarbij stekelige heesters de doorgang verhinderen. Te verwijderen beplanting wordt toegevoegd aan de nieuwe beplanting in de vorm van houtstapels en takkenrillen biedt schuilmogelijkheden voor kleine zoogdieren.