Brede bosstroken schermen het terrein af. Ook vormt hierdoor het MITC een eenheid met het Voorsterbos (achtergrond). Bebossing van de restpercelen (voorgrond) zorgt ervoor dat het plan binnen de karakteristieke verkaveling van de Noordoostpolder past