Noord-Holland


Inspiratiebeeld Oer-IJ Gebied

thema
Landschap
status
Gepubliceerd

In het inspiratiebeeld richten we ons op het versterken van de essentiële kenmerken van het landschap. In het noordelijk deel van het stroomgebied zetten we in op het ontwikkelen van de voormalige getijde kreken. In het zuidelijk deel van het stroomgebied, het drooggemaakte IJ en Wijkermeer, zetten we in op de zeedijken, de buitenlanden en de Kil.

Belangrijk onderdeel in de visie is relatie met de aanliggende landschappen van de Amsterdam Wetlands en Noord-Kennemerland. Verder schetsen we de netwerken voor fietsen, wandelen en kanoën. In de visie laten we ook zien hoe het inspiratiebeeld zich verhoudt tot de Oer-IJ iconen (zie Plan van Aanpak) en Unesco Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. 

 

Het complete Inspiratiebeeld is, samen met het Plan van Aanpak, downloadbaar onderaan deze pagina.

a

LOCATIENoord-Holland, gebied tussen Amsterdam, IJmuiden en AlkmaarOPDRACHTGEVERStichting Oer-IJPERIODE2018

Drooggemaakt Wijkermeer - De Buitenlanden langs de zeedijken worden ingericht als natuurgebieden. (Inlaagpolder)

stroomgebied oer-ij

Het stroomgebied van het Oer-IJ is het beperktere gebied waar de noordelijk tak van de Vecht daadwerkelijk heeft gestroomd inclusief het voormalige estuarium. Het stroomgebied van het Oer-IJ bestaat thans uit twee zeer verschillende landschappen.  In de eerste plaats is dat het noordelijke deel, het voormalige estuariumlandschap met de getijdegeulen. Hier stroomde de zee met het ritme van het getij tweemaal per dag het achterland binnen en weer naar buiten. Door dit gebied stroomde bovendien de noordelijke tak van de Vecht die het zeegat hielp openhouden. In de tweede plaats is dit de Oer-IJ rivier die buiten het estuariumgebied lag. Vanaf de middeleeuwen is door invloed van het getij op de Zuiderzee in het veenlandschap uitgedijd tot binnenzee het IJ en de Wijkermeer. Deze meren zijn eind negentiende eeuw ingepolderd voor de aanleg van het Noordzeekanaal.

Voormalig estuarium - De Schulpvaart is een van de grootste nog bestaande waterverbinding die de krekenstructuur volgt. (Schulpvaart, Castricum)

Inspiratiebeeld

Oer-IJ taal - Bruggen versterken de beleving van het krekenstelsel en tekens in het landschap om archeologische vindplaatsen te markeren.

oer-ij taal

Onder de Oer-IJ taal verstaan we kleinschalige ingrepen in het landschap die steeds terugkeren en het gebied een bepaalde herkenbaarheid geven. Een huisstijl voor het landschap als het ware. De Oer-IJ taal kan van groot belang zijn in de herkenbaarheid van het gebied als geheel. Het kan leidend zijn voor toerisme en het kan dorpskernen binden aan hun landschappelijke omgeving. Daarnaast kan een goede huisstijl het gebied met verschillende landschapstypen en karakteristieken aan elkaar verbinden. We hebben drie ideeën wat verder uitgewerkt. Bij voortgang van het project kunnen deze concepten verder worden ontworpen.

Oer-IJ taal - Schilderijpaneel op de oude zeedijk (Ringweg, Spaarndam)

Het complete Inspiratiebeeld en Plan van Aanpak kan via de volgende link gedownload worden:

Inspiratiebeeld Oer-IJ
Plan van Aanpak Oer-IJ