Drooggemaakt Wijkermeer. De Buitenlanden langs de zeedijken worden ingericht als natuurgebieden. Inlaagpolder

 

 

Inspiratiebeeld

 

Oer-IJ taal

Oer-IJ taal. Bruggen versterken de beleving van het krekenstelsel en tekens in het landschapom archeologische vindplaatsen te markeren. (De Baandert, Heemskerk)

Onder de Oer-IJ taal verstaan we kleinschalige ingrepen in het landschap die steeds terugkeren en het gebied een bepaalde herkenbaarheid geven. Een huisstijl voor het landschap als het ware. De Oer-IJ taal kan van groot belang zijn in de herkenbaarheid van het gebied als geheel. Het kan leidend zijn voor toerisme en het kan dorpskernen binden aan hun landschappelijke omgeving.

 Daarnaast kan een goede huisstijl het gebied met verschillende landschapstypen en karakteristieken aan elkaar verbinden.

We hebben drie ideeën wat verder uitgewerkt. Bij voortgang van het project kunnen deze concepten verder worden ontworpen.