Drooggemaakt Wijkermeer - De Buitenlanden langs de zeedijken worden ingericht als natuurgebieden. (Inlaagpolder)

stroomgebied oer-ij

Het stroomgebied van het Oer-IJ is het beperktere gebied waar de noordelijk tak van de Vecht daadwerkelijk heeft gestroomd inclusief het voormalige estuarium. Het stroomgebied van het Oer-IJ bestaat thans uit twee zeer verschillende landschappen.  In de eerste plaats is dat het noordelijke deel, het voormalige estuariumlandschap met de getijdegeulen. Hier stroomde de zee met het ritme van het getij tweemaal per dag het achterland binnen en weer naar buiten. Door dit gebied stroomde bovendien de noordelijke tak van de Vecht die het zeegat hielp openhouden. In de tweede plaats is dit de Oer-IJ rivier die buiten het estuariumgebied lag. Vanaf de middeleeuwen is door invloed van het getij op de Zuiderzee in het veenlandschap uitgedijd tot binnenzee het IJ en de Wijkermeer. Deze meren zijn eind negentiende eeuw ingepolderd voor de aanleg van het Noordzeekanaal.