Oer-IJ taal - Schilderijpaneel op de oude zeedijk (Ringweg, Spaarndam)

Het complete Inspiratiebeeld en Plan van Aanpak kan via de volgende link gedownload worden:

Inspiratiebeeld Oer-IJ
Plan van Aanpak Oer-IJ