National landschap groene hart


kwaliteitsatlas groene hart

thema
Landschap
status
Vastgesteld

In opdracht van het Programmabureau Groene Hart werkt Vista sinds 2005 aan de beleidsontwikkeling voor het Groene Hart. De door Vista opgestelde Kwaliteitszonering ligt ten grondslag aan de huidige Voorloper. In vervolg daarop heeft Vista het onderdeel ‘gebieden’ uit de Kwaliteitsatlas ingevuld.

De Kwaliteitsatlas is er voor bedoeld dat gemeenten en andere gebiedspartijen de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap toepassen bij hun planontwikkeling. De gebiedsspecifieke kernkwaliteiten en de beleidsstrategieën worden op een beeldende  wijze gepresenteerd. Tevens is een lintentypologie toegevoegd aan de Kwaliteitsatlas.

a

LOCATIEGroene HartOPDRACHTGEVERStuurgroep Groene HartPERIODE2009-2010OMVANGRuim 185.000 ha                        

 

afbeelding-1

 

Toekomstige situatie bij

het veengebied

de dorpsrand

de rivierlint