Toekomstige situatie bij

het veengebied

de dorpsrand

de rivierlint