Kwatrijnstal

De prijsvraag Brood en Spelen doet beroep op boeren en ondernemende grondeigenaren waarbij samen met ontwerpers met vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland worden ontwikkeld. 

 

Vista heeft hiervoor met inititiefnemer Combee een tweede pilotstal van het Kwatrijnconcept  ontwikkeld. Het Kwatrijnconcept biedt een nieuwe toekomst voor boeren in kleinschalige en natuurrijke landschappen.
Kwatrijn staat voor een andere omgang met de dieren, de mest, de bodem, het landschap en de maatschappij. Daar hoort een bijzondere stal bij. In het Kwatrijnconcept is een aantal belangrijke systeeminnovaties geïntegreerd. Dit heeft geleid tot een unieke stalvorm met een transparante opzet en een markant energiedak. De belangrijkste vernieuwing is het vloersysteem dat vaste mest en vloeibare mest gescheiden opvangt. Hierdoor is de ammoniakemissie extreem laag.

 

a

LOCATIEHelvoirts BroekOPDRACHTGEVERMaatschap CombeeCATEGORIECompetitiePERIODE2018STATUSPlanfaseSAMENWERKINGCircular LandscapesAntonissen Agrarisch Advies

kringlopen

 

Het Kwatrijnconcept maakt het mogelijk om nutriëntenkringlopen te sluiten en te voorzien in een groot deel van de eiwitbehoefte van het bedrijf. Het gebruik van vaste mest is ideaal voor het bodemleven en de bodemvruchtbaarheid, de vloeibare mest stimuleert een optimale gewasgroei. Kunstmest is nauwelijks meer nodig.Grasklaver, kruidenrijke grasmengsels en eigen graanteelt maken dat minder krachtvoer en stro (voor in de stal) hoeft te worden ingekocht. Hooi van de natuurpercelen kan gebruikt worden voor de potstal van het jongvee.

 

 

landschappelijke inpassing

 

De stal mag gezien worden in het landschap. Door het gelede dak met de drie kappen sluit de schaal goed aan op de omgeving. Door de transparante opzet blijven fraaie doorzichten naar het beekdal gehandhaafd. De stal krijgt daarom geen dichte beplanting. De mestopslag en de voerkuilen worden afgewerkt met grastaluds, zodat deze naadloos aansluiten op het maaiveld en minder opvallen. Langs de Essche baan wordt extra laanbeplanting aangebracht om deze historische lijn beter beleefbaar te maken en de stal hier visueel aan te koppelen.