Kringlopen

Het Kwatrijnconcept maakt het mogelijk om nutriëntenkringlopen te sluiten en te voorzien in een groot deel van de eiwitbehoefte van het bedrijf. Het gebruik van vaste mest is ideaal voor het bodemleven en de bodemvruchtbaarheid, de vloeibare mest stimuleert een optimale gewasgroei. Kunstmest is nauwelijks meer nodig. Grasklaver, kruidenrijke grasmengsels en eigen graanteelt maken dat minder krachtvoer en stro (voor in de stal) hoeft te worden ingekocht. Hooi van de natuurpercelen kan gebruikt worden voor de potstal van het jongvee.