kringlopen

 

Het Kwatrijnconcept maakt het mogelijk om nutriƫntenkringlopen te sluiten en te voorzien in een groot deel van de eiwitbehoefte van het bedrijf. Het gebruik van vaste mest is ideaal voor het bodemleven en de bodemvruchtbaarheid, de vloeibare mest stimuleert een optimale gewasgroei. Kunstmest is nauwelijks meer nodig.Grasklaver, kruidenrijke grasmengsels en eigen graanteelt maken dat minder krachtvoer en stro (voor in de stal) hoeft te worden ingekocht. Hooi van de natuurpercelen kan gebruikt worden voor de potstal van het jongvee.

 

 

landschappelijke inpassing

 

De stal mag gezien worden in het landschap. Door het gelede dak met de drie kappen sluit de schaal goed aan op de omgeving. Door de transparante opzet blijven fraaie doorzichten naar het beekdal gehandhaafd. De stal krijgt daarom geen dichte beplanting. De mestopslag en de voerkuilen worden afgewerkt met grastaluds, zodat deze naadloos aansluiten op het maaiveld en minder opvallen. Langs de Essche baan wordt extra laanbeplanting aangebracht om deze historische lijn beter beleefbaar te maken en de stal hier visueel aan te koppelen.