landschappelijke inpassing

De stal mag gezien worden in het landschap. Door het gelede dak met de drie kappen sluit de schaal goed aan op de omgeving. Door de transparante opzet blijven fraaie doorzichten naar het beekdal gehandhaafd. De stal krijgt daarom geen dichte beplanting. De mestopslag en de voerkuilen worden afgewerkt met grastaluds, zodat deze naadloos aansluiten op het maaiveld en minder opvallen. Langs de Essche baan wordt extra laanbeplanting aangebracht om deze historische lijn beter beleefbaar te maken en de stal hier visueel aan te koppelen.