Visualisatie van natuurinclusieve, circulaire landbouw met energielandschap tegen de achtergrond van de kade

 

 

 

Visualisatie van energie- en natuurlandschap met waterbuffering tussen beplante kades en toekomstbestendige landbouw daarbuiten.

Toevoeging van recreatieve voorzieningen als een uitkijktoren, struinpaden of kadesroutes vergroot de beleving van het veenweide landschap.

 

de techniek

Ook techniek was onderdeel van het ontwerpend onderzoek. Ons pleidooi: “hecht hetzelfde belang aan effecten op vegetatie en bodem als aan rendement bij de keuze voor typologie en techniek van de panelen”.

In afwijking op de stelregel dat zonnepanelen onder ooghoogte moeten blijven doen we de aanbeveling technische oplossingen zonder vaste oriëntatie te benutten om panelen te voegen naar kenmerkende slootpatronen en kavelstructuren. 

Meedraaien met de zon levert een hoger rendement; de om twee assen roterende panelen kunnen dus verder uit elkaar worden geplaatst. Effect: meer water en zon op de bodem. Maaien en hooien blijft onder de hoge panelen mogelijk. De plaatsing in wetlands verhoogt het rendement van panelen en maakt hekwerken overbodig.

De losse, draaiende objecten zorgen ervoor dat op geen enkele plek vegetatie continu in de schaduw ligt met een positief effect op bodemleven en vegetatie. 

Voordelen van om 2-assen roterende panelen

 

Schaduwwerking panelen