Markermeer


Marker Wadden

thema
Natuur
status
In uitvoering

Op Google Earth zie je meteen het verschil tussen het troebele Markermeer en het heldere IJsselmeer. Het concept van Marker Wadden zal dat veranderen door een uniek tweeledig doel te bereiken: het slibprobleem aanpakken en dan, door gebruik te maken van het slib, moerassen creëren en ondiep water. Resultaat: een uniek water- en vogelparadijs. Het stelt ons in staat om een ​​toekomst voor het Markermeer te creëren met een helderder water en waardevolle natuur. Tegelijkertijd geeft het Nederland een innovatieve waterbouw- kundige innovatie, nog nooit eerder in de wereld getoond.

Het bouwen van een vogelparadijs in het Markermeer is alleen mogelijk als we tegen zeer lage kosten bouwen. We baggeren holoceen materiaal (slib, klei en soms ook zand) uit winputten in het Markermeer en vullen daarmee compartimenten gemaakt uit robuuste zanddammen. Door middel van verschillende vulslagen consolideert het materiaal in de compartimenten totdat de juist hoogte is bereikt. Door holoceen materiaal en water te mengen, neemt het volume van het land per saldo toe. We zien dit als een zeer economische manier van landaanwinning voor nieuwe natuur. We hebben vogels als onze belangrijkste overweging genoemd. Vogels staan ​​centraal in het ecosysteem en stimuleren de natuur om aan de slag te gaan.

a

LOCATIEMarkermeer LelystadOPDRACHTGEVERBoskalisPERIODE2014-hedenOMVANG1000 haBUDGET75.000.000 euroSAMENWERKINGArcadis,Witteveen & Bos,Altenburg & WymengaANIMATIEVista,XKP Visual Engineers

 

 

We associëren de term Marker Wadden met de Waddenzee, de nummer 1 van de Nederlandse natuur. Op de Waddeneilanden beschermen zandstranden en duinen aan de zuidwestelijke en noordwestelijke zijden het land tegen de golven. De lijzijde bestaat uit wadden en geulen.

 

 

Het ontwerp voor Marker Wadden is geïnspireerd op de Waddeneilanden. Achter een stabiel zandig duinlandschap creëren we een zacht en modderig landschap. In het plan creëren ‘duinen’ beschutting tegen de golven op het Markermeer. We verbinden twee duinlandschappen met een stenen dam langs de hele westkant, waar het de meeste aanval van de golven zal ontvangen. Op deze manier creëren we een beschut deel van het meer waar we moeraseilanden kunnen ontwikkelen.

 

ARCHIPEL

Marker Wadden is ontworpen als een archipel. Hiermee willen we voorwaarden scheppen voor optimale interactie tussen Markermeer en Marker Wadden. We realiseren maximaal de lengte van de randen en de hellingen. De eilanden bevatten misvegetaties, wadden, ondiepe (geïsoleerde) plassen, kreken en beschut en ondiep water. Marker Wadden is herkenbaar aan een sterk ‘ontginningsverhaal’ met hogere dammen gericht op de heersende windrichting en lagere en gedeeltelijk open damman aan de achterkant.

 

VOGELPARADIJS

 

Vogelparadijs Marker Wadden bevindt zich in een specifiek ecosysteem het Markermeer. Het Markermeer is op dit moment een onnatuurlijk en arm ecosysteem. Marker Wadden helpt om dit te verbeteren. De maatregelen zijn geleidelijke land-waterovergangen en het creëren van luwte. Dit zal de diversiteit van habitats en soorten vergroten.

 

 

De uitkijktoren de Steltloper (12 m hoog), biedt een vogelperspectief op de archipel. De steltloper is één van vier schuilplaatsen voor vogelobservatie op Marker Wadden. Deze schuilplaatsen bieden de bezoekers verschillende manieren en verschillende gezichtspunten om vogels te observeren.

Naast de Steltloper zijn er de Lepelaar (3,5 m hoog): uitkijken over kreken en rietkragen, de Aalscholver (2 m hoog): ooghoogte-perspectief met zicht op vogeleiland en de Duikeend (0 m hoog): perspectief van de watervogel en venster op het onderwaterlandschap.

 

integratie natuur en recreatie

 

Wandelroutes en vlonderpaden bieden toegang tot het moerasgebied en verbinden onderweg verschillende soorten vogelhutten en educatieve faciliteiten. Ook is de haven in de Marker Wadden ontwikkeld tot een zeer aantrekkelijke zeilbestemming. Bij de haven komt een kleine nederzetting, met onder andere een bezoekerscentrum.

 

BOUWEN MET DE NATUUR

Marker Wadden is te zien als een internationale etalage voor de waterbouw in Nederland. Het is een concept dat van groot belang is in een tijd van klimaatverandering en biedt relevante kennis voor dichtbevolkte rivierdelta's. De techniek en ontwerpfilosofie van de Marker Wadden kan bijdrage aan duurzaam waterbeheer, verbetering van lokale ecosystemen en grotere veerkracht van rivierdelta's bij stormen en overstromingen.