ARCHIPEL

Marker Wadden is ontworpen als een archipel. Hiermee willen we voorwaarden scheppen voor optimale interactie tussen Markermeer en Marker Wadden. We realiseren maximaal de lengte van de randen en de hellingen. De eilanden bevatten misvegetaties, wadden, ondiepe (geïsoleerde) plassen, kreken en beschut en ondiep water. Marker Wadden is herkenbaar aan een sterk ‘ontginningsverhaal’ met hogere dammen gericht op de heersende windrichting en lagere en gedeeltelijk open damman aan de achterkant.