De uitkijktoren de Steltloper (12 m hoog), biedt een vogelperspectief op de archipel. De steltloper is één van vier schuilplaatsen voor vogelobservatie op Marker Wadden. Deze schuilplaatsen bieden de bezoekers verschillende manieren en verschillende gezichtspunten om vogels te observeren.

Naast de Steltloper zijn er de Lepelaar (3,5 m hoog): uitkijken over kreken en rietkragen, de Aalscholver (2 m hoog): ooghoogte-perspectief met zicht op vogeleiland en de Duikeend (0 m hoog): perspectief van de watervogel en venster op het onderwaterlandschap.