integratie natuur en recreatie

Bezoekers bevinden zich alleen op Haveneiland. De jachthaven en het bijbehorende strand zijn ontworpen als het recreatieve hart van het eiland en als ruimte reservering voor de nederzetting. De vier andere eilanden zijn beschermd gebied. Het ontwerp voor de jachthaven, de recreatieve voorzieningen, met onder meer de uitzichttoren, vogelhutten en de ontsluiting, zijn belangrijke onderdelen van het landschapsplan van Vista. Vanuit de haven lopen verschillende wandelpaden over het eiland. Iets minder dan een kilometer van deze routes zijn uitgevoerd als vlonderpaden. De uitkijktorens zijn ontworpen als ‘karakters met vogelkenmerken’.

De uitkijktoren ‘de Steltloper’ (12 m hoog), biedt een vogelvluchtperspectief op de archipel. De Steltloper heeft zich inmiddels ontwikkeld tot het landmark en logo van de Marker Wadden. ‘De Lepelaar’ (3,5 m hoog) kijkt uit over de kreken en rietkragen, ‘de Aalscholver’ (2 m hoog): biedt een ooghoogte-perspectief met zicht op een vogeleiland en ‘de Duikeend’ (0 m hoog) biedt een kikvorsperspectief over het water en een venster op het onderwaterlandschap.