de polderlaag

de parklaag

de leisurelaag

De polderlaag houdt het bestaande polderlandschap herkenbaar en transformeert van traditioneel agrarisch naar verbrede stadslandbouw.

3a-polderlaag

3b-polderlaag

 

De parklaag zorgt voor samenhang. Het is een openbare groenstructuur. Hier ligt een netwerk van wandel-, fiets-, skate- en ruiterpaden. Het is de publieke ruimte en functioneert als kapstok voor alle andere initiatieven.

4a-parklaag

4b-parklaag

 

De leisurelaag biedt voorzieningen en (inter)nationale topattracties. Tussen het spoor en de Rijnlanderweg is ruimte voor indoor- en outdoorleisure.

5a-leisurelaag

5b-leisurelaag